Tapahtumat > Tall Ships Races Käsityöläismarkkinat Turun Aurajokivarressa 5.-8.7.2021

Osanottoehdot

Tall Ships Races osanottoehdot

1. Markkinoiden järjestäjä, aika ja paikka

Järjestäjä:
Event Company Rami Lehtinen Oy/ Turun kaupunki

Paikka:
Aurajokivarsi, Läntinen Rantakatu sekä Itäinen rantakatu Turku sekä Itälaituri

Aika:
5.-8.7.2021

2. Ilmoittautuminen:
30.5.2021 mennessä

Myyntiajat:
maanantaina 5.7.2021 klo 12.00 – 22.00

tiistaina 6.7.2021 klo 10.00 – 22.00

keskiviikkona 7.7.2021 klo 10.00 – 22.00  

torstaina 8.7. klo 10.00 – 22.00

Myyntiajat ovat sitovia, eikä niistä voi poiketa.

Sisäänpääsy:
ei pääsymaksua

3. Paikanvuokra ja myyntipaikan jako toisen käsityöläisen kanssa

– 4 x 4 m myyntipaikka omalla teltalla/ teltoilla = 790 € + alv 24%.

4 x 4 m myyntipaikka on mahdollista jakaa toisen käsityöläisen kanssa esim. kahdella 2x2m teltalla
Mikäli samaan 4 × 4 m paikkaan tulee kolmas käsityöläinen, lisämaksu on 350 € + alv.

Kolmen käsityöläisen myyntipaikan (4 x 4 m) kokonaishinta on 790 +350 = 1.140 € + alv 24 %.. Täytä verkkokaupan ”Kassa” sivulla toisen kauppiaan tiedot (nimi, tuotteet, sähköposti ja puhelin)  ”lisätietoja” kohtaan. Lähetämme infot sähköpostitse molemmille/ kaikille, mutta lunastuksen voi suorittaa vain yksi.

Kaikilla telttapaikoilla on kulmapaikka. Telttapaikat sijoittuvat Läntisen Rantakadun puiston puolelle katua. Mahdollisuus sähköön veloituksetta.

Myyntipaikka kaupungin myyntimökissä 790 € + alv 24%
Mökki on n. 6 neliön kokoinen (katso kuvat ja lisätiedot  www.eventcompany.fi) . Sähkö sisältyy hintaan. Mökit sijoittuvat Läntisen Rantakadun joen puoleiselle laidalle.

Hintaan sisältyy (myyntipaikan lisäksi):

-yleinen tapahtuma-alueen siivous (myyntipaikan edessä oleva yleisöalue)

-yleinen järjestyksenpito tapahtuma-alueella

– Pyrimme saamaan parkkipaikan lähiseudun koulun pihasta joko veloituksetta, tai omakustannushintaan (n. 20-25€/ 4 päivää).

Hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero (24%).

4. Myyjät ja tuotteet

Myyjinä voivat olla käsityöläistuotteiden valmistajat, niiden viralliset Suomessa toimivat maahantuojat tai heidän valtuuttamansa edustajat sekä alan järjestöt, julkaisut ja palvelut.

Ainoastaan ne tuotteet, jotka järjestäjä on hyväksynyt, saadaan asettaa myyntiin. Järjestäjällä on oikeus poistaa muut myyntiesineet sekä sellaiset, jotka voivat olla vaaraksi tai häiriöksi toisille myyjille tai yleisölle.

Myyntipaikalla saadaan mainita muu kuin myyjän, hänen päämiehensä ja edustajansa nimi vain järjestäjän suostumuksella, jolloin tällaisesta maininnasta peritään alin osallistumismaksu 790 € + alv 24% . Myyjä saa jakaa osastollaan vain omien tuotteittensa esitteitä, ellei muusta ole järjestäjän kanssa erikseen sovittu. Järjestäjällä on oikeus hylätä ilmoittautuminen syytä ilmoittamatta.

Näytteille asetettuja tuotteita ei saa näyttelyn aikana viedä pois osastolta.

5. Myyntitilan lunastus –ja peruutusehdot

Sitova myyntitilan lunastus tehdään ostamalla myyntipaikka Event Companyn verkkokaupasta  www.eventcompany.fi  31.5.2021 mennessä (vallitsevassa tilanteessa myöhäisempi lunastus on mahdollista sovitella). Myös järjestäjän kirjallisesti tai suullisesti hyväksymä varaus on molempia osapuolia sitova, myyntipaikkaa ja paikanvuokraa koskeva sopimus. Suullisesti tehty varaus ei vapauta myyjää kirjallisen sopimuksen velvoitteista.

Myyjä ei ole ilman järjestäjän kirjallista lupaa oikeutettu vuokraamaan tai luovuttamaan edelleen osastoaan tai sen osaa.

Myyjällä on oikeus kirjallisesti peruuttaa osallistumisensa 14 päivän kuluessa siitä kun myyntipaikka on lunastettu Event Companyn verkkokaupasta tai järjestäjän hyväksyminen on joko postitettu tai ilmoitettu suullisesti myyjälle, kuitenkin viimeistään 31.5.2021 mennessä.

Mikäli myyjä peruuttaa osallistumisensa tapahtumaan myöhemmin kuin 31.5.2021 mennessä, paikkamaksu palautetaan, mutta järjestäjällä on oikeus periä 20 % toimistomaksu myyntipaikan vuokrasta.

Mikäli peruutus tapahtuu 15.6.2021 jälkeen, on järjestäjällä oikeus periä koko paikanvuokra.

Covid-19 pandemian aiheuttama peruuntuminen:

– Mikäli myyjä/ yritys on estynyt osallistumaan tapahtumaan Covid-19 tartunnan johdosta, eikä kykene järjestämään tapahtumaan korvaavaa henkilöstöä, paikkamaksu palautetaan vähennettynä 10% toimistomaksulla. Tartunta on kyettävä todentamaan luotettavalla tavalla (lääkärintodistus tms., ei esim. koronavilkku)

– Mikäli myyjä on altistunut Covid-19 virukselle ja on asetettu karanteeniin, eikä kykene järjestämään tapahtumaan korvaavaa henkilöstöä, paikkamaksu palautetaan vähennettynä 10% toimistomaksulla. Altistuminen ja karanteeni on kyettävä todentamaan luotettavalla tavalla (lääkärintodistus tms.)

Myyntipiste tulee olla avoinna ja toiminnassa kaikki tapahtumapäivät. Mikäli kauppias luvatta purkaa myyntipisteensä ja poistuu kesken tapahtuman, seuraa tästä 50% sakkomaksu (lasketaan maksetusta paikkamaksusta) sekä osallistumiskielto seuraavan kalenterivuoden tapahtumiin.

6. Myyntipaikkojen sijoitus
Järjestäjä määrää myyntipaikkojen lopullisen sijainnin ottaen huomioon toimialaryhmityksen, alueen tarkoituksenmukaisen käytön sekä mahdollisuuksiensa mukaan myyjien toivomukset. Järjestäjä lähettää pyynnöstä myyjälle pohjakartan, johon on merkitty myyntipaikan/ paikkojen sijainti ja numero.

7. Myyntipaikkojen pystytys, rakentaminen, näytteille asettaminen ja myyntipaikkojen purkaminen
Myyntipaikkojen rakentaminen voidaan aloittaa sunnuntaina 4.7. klo 18.00 alkaen sekä maanantaina 5.7. klo 6.00 alkaen. Myyntipaikan tulee olla kunnossa maanantaina 5.7. klo 11.00.
Purkaminen voi alkaa torstaina 8.7. viimeistään klo 20.00. Lopetusaika tarkentuu lähempänä tapahtumaa. Myyntipaikka tulee olla purettuna torstaina 8.7. klo 22.00 mennessä. Mikäli myyntipaikka joudutaan purkamaan järjestäjän toimesta, työ laskutetaan kauppiaalta.

Myyntipaikassa tulee olla kyltti tai vastaava ilmoitus, josta selviää myyjän nimi ja kotipaikka.

Myyjä vastaa oman osastonsa somistamisesta, siivouksesta ja purkamisesta.

Myyjällä ei ole oikeutta mainostaa tuotteitaan oman osastonsa rajojen ulkopuolella, ellei siitä ole järjestäjän kanssa erikseen sovittu. Järjestäjällä on oikeus puuttua osaston rakentamiseen ja somistamiseen, mikäli järjestäjä ei ole etukäteen hyväksynyt niiden suunnitelmia.

Seuraavat toimenpiteet edellyttävät aina järjestäjän hyväksymisen etukäteen:

250 cm korkeuden ylittävät seinä- ja somistusratkaisut.
250 cm:n korkeuden ylittävä rakenne, somistus tai näyttelyesine on pidettävä vähintään 1 m:n etäisyydellä naapuriosaston rajasta. Mikäli osastoon rakennetaan lattia, jonka korkeus maasta ylittää 12 cm, osaston avoimet sivut on porrastettava tai rakennettava niihin kaide tai muu suoja.
Mikäli myyjä pystyttää seiniä ym. rakenteita, joiden ulkopuoliset pinnat näkyvät naapuriosastoihin tai käytäviin, hänen on huolehdittava myös niiden siistimisestä.

Muussa tapauksessa järjestäjä poistaa ne myyjän kustannuksella.

8. Vahingot
Myyjä on vastuussa kaikista osastonsa rakenteiden, laitteiden, myyntiesineiden tai toimintansa ja alihankkijoidensa aiheuttamista henkilö- ja esinevahingoista, joita yleisölle, toisille myyjille, järjestäjälle, näyttelyrakennukselle – ja alueelle saattaa aiheutua.

9.Sähkö- ja muu varustelu
Mikäli myyntipaikoille toimitetaan järjestäjän toimesta sähkö, kaikkien myyjän  jatkojohtojen  tulee olla ulkokäyttöön soveltuvia, IP44 suojattuja. Sisäkäyttöön tarkoitetut (valkoiset) jatkojohdot ovat kiellettyjä. Varaa myyntipaikallesi riittävän pitkä jatkojohto (10 m).

10. Paloturvallisuus
Paloturvallisuuden suhteen on noudatettava yleisiä voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä yleisiä paloturvallisuusohjeita. Paloturvallisuutta mahdollisesti vaarantavien laitteiden esittelyyn on saatava paloviranomaisten ja järjestäjän ennakkolupa.

 

11. Puhtaanapito
Järjestäjä huolehtii katualueen ja yleisten kulkuväylien siivouksesta. Myyjät vastaavat itse myyntipaikkojensa siisteydestä sekä rakennus- ym. jätteiden kuljetuksesta järjestäjän tarkoitukseen osoittamiin jätesäiliöihin.

12. Vartiointi
Järjestäjä vastaa vartioinnista ja yleisestä järjestyksestä markkina-alueella koko tapahtuman ajan, mutta ei sen sijaan tavaroiden, rakenteiden tms. mahdollisesta vioittumisesta tai katoamisesta. Tapahtuma-alueella on kiertävä vartiointi. Niiden kauppiaiden, jotka haluavat vartioinnin omalle myyntipistelleen, tulee tilata vartiointipalvelu tapahtuman yhteistyökumppanin kautta.   Vartiointia suoritetaan rakennusajan alusta tapahtuman loppuun saakka.

13. Vakuutukset
Myyjän on itse huolehdittava asianmukaisten vakuutusten hankkimisesta. Järjestäjän ottama vastuuvakuutus korvaa sen oman henkilökunnan toimenpiteistä tai laitteista kolmannelle henkilölle mahdollisesti aiheutuneet vahingot.

14. Havaintoesitykset
Myyjä vastaa järjestäjän tiloissa esittämiensä elokuvien, video-ohjelmien, muiden kuvaohjelmien ja tallenteiden asianmukaisesta ennakkotarkastuksesta sekä tekijänoikeuslain edellyttämistä maksuista esittämiensä musiikki- ja muiden teosten osalta. Esitykset eivät saa häiritä naapuriosastoja. Myyjän on huolehdittava siitä, että  osastolla oleville televisioille on TV-lupa. Yrityksen toimipaikassa oleva televisiolupa riittää tilapäisessä käytössä markkinoiden ajan.

15. Yleiset määräykset
Ilmaislehtien levittäminen ja jakelu tapahtuma-alueella ja sen välittömässä läheisyydessä on kielletty.

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden tapahtuman peruuttamiseen tai siirtämiseen toiseen ajankohtaan ellei sitä voittamattomien esteiden (force majeure) vuoksi voida toimeenpanna ilmoitettuna aikana.

Suomenkielisiä osanottoehtoja pidetään perustana mahdollisia tulkintatapauksia käsiteltäessä.

Näiden ehtojen tulkinnassa syntyvät erimielisyydet ratkaistaan Turun raastuvanoikeudessa Suomen lain mukaan.

Allekirjoittamalla käsityöläismarkkinoiden vahvistuslomakkeen näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan osanottoehtoja sekä järjestäjän näiden täydennykseksi antamia ohjeita.

Kysymyksiä?

Kysymyksiä?

Ota yhteyttä Rami Lehtiseen
p. 0500 525 232
E-mail: rami.lehtinen@eventcompany.fi

Copyright Event Company 2021