Ohje turussa ulkona tapahtuvalle elintarvikkeiden myynnille, valmistukselle ja tarjoilulle

 1. Helposti pilaantuvia elintarvikkeita saa myydä ainoastaan kylmälaitteesta,
  jonka lämpötila on enintään +6 °C. Tuoreen kalan ja kalavalmisteen
  säilytyslämpötilan on oltava 0 – +3 °C. Myös kalajalosteiden lämpötilaksi
  suositellaan 0 – +3 ºC. Tuotteiden lämpötila on voitava todeta mittarista.
  Tuotteet on suojattava jäätymiseltä. Lämpimänä tarjoiltavat tuotteet on
  säilytettävä vähintään +60 ºC lämpötilassa. Helposti pilaantuvien tuotteiden
  tulee tuoretta kalaa lukuun ottamatta olla valmiiksi pakattuja tai ne on
  myytävä riittävän suojatusta jäähdytetystä laitteistosta.
 2. Pakasteet on säilytettävä -18 ºC. Kuljetuksen aikana sallitaan lyhytaikainen
  nousu enintään -15 ºC. Välittömästi tarjoiltavaa irtojäätelöä saa säilyttää
  niin, että jäätelön lämpötila on -14 ºC tai kylmempi. Tuotteiden lämpötila on
  voitava todeta mittarista. Elintarvikkeet tulee sulattaa kylmälaitteessa tai
  elintarvikevalvontaviranomaisen luvalla esim. lämpöeristetyssä
  kannellisessa laatikossa.
 3. Tuore kala ja kalafileet voidaan säilyttää myös jäissä. Sellaisenaan syötävät
  kalastustuotteet (graavi- ja savukala sekä kalapuolisäilykkeet) tulee
  kuitenkin säilyttää kylmälaitteessa. Sulamisvesi tulee poistaa hygieenisesti.
  Kalojen perkaaminen, suomustaminen, fileeraus ja paloittelu on
  ulkomyyntipaikalla sallittua vain, jos siellä on käden ulottuvilla juoksevaa
  lämmintä talousvedeksi sopivaa vettä ja jäteveden johtaminen on järjestetty.
 4. Myytävät elintarvikkeet on pidettävä riittävän korkealla helposti
  puhdistettavalla myyntipöydällä, ellei niitä myydä suoraan aluksesta tai
  kuormasta.
 5. Elintarvikkeet on suojattava tarkoituksenmukaisesti kosteudelta, pölyltä,
  lämmöltä, valolta ja muilta haitallisilta vaikutuksilta. Pakkaamattomat
  elintarvikkeet (lukuun ottamatta sieniä, vihanneksia, juureksia, hedelmiä ja
  marjoja) ja myyntipisteessä valmistettava ruoka on suojattava riittävän
  korkealla tai siten muotoilulla pisarasuojalla, että asiakkaat eivät pääse
  koskettelemaan elintarvikkeita. Vähimmäiskorkeutena voidaan pitää 30 cm,
  mikäli asiakkaan ja myyntipisteen väliin jää vähintään 50 cm suojaväli, esim.
  etupöytä. Vaihtoehtoisesti pisarasuoja voi muodostaa kiinteän etuseinän ja
  katon myytävien tuotteiden päälle, jolloin korkeus ei ole ratkaiseva.
 6. Pääsääntöisesti myynnin ja tarjoilun tulee tapahtua päältä, takaa ja sivuilta
  suojatusta myyntikalusteesta. Poikkeuksena on sienten, vihannesten,
  juuresten, hedelmien ja marjojen myynti, jolloin katos saattaa olla riittävä.
  Myyntikalusteen alustan tulee olla kiinteä (asfaltti tms.) tai peitetty esim.
  pressulla.
 7. Elintarvikkeiden kuljetuslaatikoita tai pakkauksia ei saa säilyttää maassa
  ilman alustaa. Myyntilaatikoista ja -laitteista ei saa aiheutua niissä
  säilytettäville elintarvikkeille haittaa.
 8. Valmiiksi pakattuina myytävät tuotteet on varustettava lainsäädännön
  edellyttämin pakkausmerkinnöin.
 9. Ruokaa saa valmistaa ja tarjoilla tähän soveltuvassa myyntilaitteessa, jos
  siellä on käden ulottuvilla juoksevaa lämmintä talousvedeksi sopivaa vettä
  ja jäteveden johtaminen on järjestetty. Siellä on oltava tarvittavat
  kylmäsäilytys- ja valmistuslaitteet sekä pesu- ja desinfektioainetta
  puhdistuksiin ja käsien hygieeniseen kuivaamiseen tarvittavat välineet.
 10. Ruoan valmistukseen käytettävien raaka-aineiden tulee olla esikäsiteltyjä
  asianmukaisissa tiloissa tai niiden on oltava teollisesti valmistettuja.
  Esikäsittelyllä tarkoitetaan esim. kasvisten pesua, kuorimista ja pilkkomista
  sekä kalan ja lihan paloittelua ja kypsentämistä. Ruuan valmistukseen
  käytettävän lihan tulee aina olla esikypsennettyä.
 11. Valmistuksesta tai myynnistä ei saa aiheutua savu-, noki-, haju- tai muuta
  terveydellistä haittaa ympäristölle.
 12. Mikäli valmistus tapahtuu muualla kuin ulkomyyntipaikan yhteydessä,
  edellytetään säännösten mukaisia elintarvikkeiden tuotantotiloja. Ruoan
  valmistuksessa käytettävän lihan ja kalan esikäsittelyn tulee tapahtua niiden
  käsittelyyn hyväksytyissä paikoissa.
 13. Myytävät elintarvikkeet, myyntilaitteet ja tarvikkeet on myyntiajan
  ulkopuolella säilytettävä tarkoituksenmukaisissa tiloissa, joissa
  elintarvikkeille on varattu riittävästi oikeanlämpötilaista säilytystilaa ja joissa
  kalusteiden puhtaanapito ja huolto voidaan suorittaa asianmukaisesti ja
  suojata ulkoisilta vaikutuksilta.
 14. Myyjän toimesta on varattava riittävästi helposti puhdistettavia jäteastioita ja
  ne on tyhjennettävä riittävän usein. Myyjän on huolehdittava siitä, että
  myynti- ja tarjoilupaikka ja sen ympäristö pysyy puhtaana.
 15. Myynti- ja tarjoilutyötä suorittaessaan myyjällä tulee olla siisti työasu.
 16. Myyntipisteessä on oltava toiminnanharjoittajan nimi, kotipaikkakunta, Y-tunnus ja puhelinnumero selvästi asiakkaiden nähtävissä.
 17. Myyjällä tulee olla riittävät tiedot myymästään elintarvikkeesta ja hänellä
  tulee olla kirjallinen omavalvontasuunnitelma, jonka mukaisesti toimien
  estetään elintarvikehygieenisten vaarojen syntyminen ja elintarvikkeen
  hygieenisen laadun aleneminen. Omavalvontasuunnitelma on oltava
  saatavilla myyntipaikassa.
 18. Ilmoitus myynnistä on tehtävä ympäristöterveydenhuollon toimistoon
  vähintään kaksi viikkoa ennen toiminnan aloittamista. Ilmoituslomakkeita
  saa ympäristöterveydenhuollosta.
 19. Henkilöillä, jotka käsittelevät hyväksytyssä elintarvikehuoneistossa (esim.
  siirrettävä myyntilaite, säännöllinen ulkomyynti) pakkaamattomia, helposti
  pilaantuvia elintarvikkeita, tulee olla hygieniapassi.
 20. Ulkotilaisuuden järjestäjän tai siellä tarjoilua järjestävän on sijoitettava
  riittävästi käymälöitä tapahtuma-alueelle. Osallistuja- tai
  asiakaspaikkamäärän ollessa alle 50, on käymälöitä oltava miehille/naisille
  1/1, 51 – 250 osallistujalle 2/2, 251–500 osallistujalle 3/3, 501–750
  osallistujalle 5/4, 751–1000 osallistujalle 6/5 ja yli 1000 osallistujalle 1/1
  lisää jokaista 250 osallistujaa kohden. Liikuntaesteisille tulee olla varattu
  näistä 1 käymälä ja yli 1000 osallistujan tapahtumissa lisäksi 1/1000
  osallistujaa.

Kysymyksiä?

Kysymyksiä?

Ota yhteyttä Rami Lehtiseen
p. 0500 525 232
E-mail: rami.lehtinen@eventcompany.fi

Copyright Event Company 2021