Tapahtumat > Tampereen Joulutori 2020 > Osanottoehdot Tonttula -mökit

TAMPEREEN JOULUTORI 4.-22.12.2020

TONTTULA PÄIVÄMÖKIT OSANOTTOEHDOT

1. Markkinoiden järjestäjä, aika ja paikka

Järjestäjä: Tampereen Kaupunki sekä Event Company Rami Lehtinen Oy

Paikka: Keskustori, Tampere

Aika: 4.-22.12.2020

Ilmoittautuminen: jatkuu, kunnes kaikki päivät on varattu.

Myyntiajat: klo 11.00–19.00, ellei toisin määrätä. Myyntiajat ovat sitovia. Mikäli kuitenkin myyjä sulkee myyntipaikkansa myyntiaikana, seuraa tästä seuraavanlaiset sanktiot:

Myyntipaikan sulkeminen aukioloaikana: 2 x varatun päivän päivävuokra + alv 24 % Myyntitoiminnan kokonaan lopettaminen tapahtuma-aikana: 4 x varatun päivän päivävuokra + alv 24 %

Myyntiajoista poikkeaminen ilman sanktioita on mahdollista vain ylivoimaisen esteen edessä (esim. sairaustapaus on todistettava lääkärintodistuksella).

Sisäänpääsy: ei pääsymaksua

2. Paikanvuokra: Mökin voi vuokrata minimissään kolmeksi (3) päiväksi. Paikkamaksut ovat

– päiväpaikka myyntimökissä arkisin (ma-pe) 70-80 €/ päivä.

– päiväpaikka myyntimökissä viikonloppuina (la-su) 98-120 €/ päivä.

Hinnasto: klikkaa tästä

Hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero (24 %).

3. Myyjät ja tuotteet: Myyjinä voivat olla käsityöläistuotteiden valmistajat tai heidän valtuuttamansa edustajat sekä alan järjestöt, julkaisut ja palvelut. Viikonloppuina (la-su) tuotevalikoimaan kiinnitetään erityistä huomiota. Etusijalla ovat itse käsin tehdyt pirkanmaalaiset käsityötuotteet sekä arkipäiviin paikan varanneet käsityöläiset. Tuotteiden hintatason tulee olla linjassa mahdollisten vastaavien Joulutorin mökeissä myytävien tuotteiden kanssa.

Villasukat ei mahdu Tonttuloiden tuotevalikoimaan, eikä niitä voi tapahtumassa myydä. Tarvittaessa tuotteiden kuvat ja hinnat on lähetettävä järjestäjälle etukäteen hyväksyttäviksi. Teollisesti valmistetut tuotteet sekä ns. kirpputorituotteet ovat kiellettyjä. Ainoastaan ne tuotteet, jotka järjestäjä on hyväksynyt, saadaan asettaa myyntiin. Järjestäjällä on oikeus poistaa muut myyntiesineet sekä sellaiset, jotka voivat olla vaaraksi tai häiriöksi toisille myyjille tai yleisölle.

Myyntipaikkaa ei ole mahdollista jakaa toisen käsityöläisen kanssa ilman erillistä sopimusta. Myyntipaikalla saadaan mainita muu kuin myyjän, hänen päämiehensä ja edustajansa nimi vain järjestäjän suostumuksella, jolloin tällaisesta maininnasta peritään alin osallistumismaksu. Myyjä saa jakaa osastollaan vain omien tuotteittensa esitteitä, ellei muusta ole järjestäjän kanssa erikseen sovittu.

Järjestäjällä on oikeus hylätä ilmoittautuminen syytä ilmoittamatta, sekä tarpeen niin vaatiessa oikeus muuttaa varattujen myyntipäivien ajankohtaa. Näytteille asetettuja tuotteita ei saa tapahtuman aikana viedä pois mökistä.

4. Myyntitilan varaus -ja peruutusehdot: Sitova myyntitilan varaus tehdään lunastamalla paikka tapahtuman internet- sivustolta osoitteesta www.tampereenjoulutori.fi. Järjestäjän kirjallisesti tai suullisesti hyväksymä varaus on molempia osapuolia sitova, myyntipaikkaa ja paikanvuokraa koskeva sopimus.

Myyjä ei ole ilman järjestäjän kirjallista lupaa oikeutettu vuokraamaan tai luovuttamaan edelleen osastoaan tai sen osaa. Myyjällä on oikeus kirjallisesti peruuttaa osallistumisensa 14 päivän kuluessa siitä kun paikka on lunastettu verkkokaupasta tai järjestäjän hyväksyminen on postitettu myyjälle, kuitenkin viimeistään 1.11.2020 mennessä.

5. Myyntipaikkojen sijoitus: Järjestäjä määrää myyntipaikkojen lopullisen sijainnin ottaen huomioon toimialaryhmityksen, alueen tarkoituksenmukaisen käytön sekä mahdollisuuksiensa mukaan myyjien toivomukset. Järjestäjä ilmoittaa myyntipaikan jokaisena päivänä erikseen, ellei toisin sovita. Myyntipaikat vuokrataan siten, että yksi mökki kerrallaan myydään täyteen ja sen jälkeen avataan seuraava mökki myyntiin.

6. Maksuehdot: Myyntipaikka lunastetaan järjestäjän verkkokaupasta www.eventcompany.fi, ellei muuta sovita. Järjestäjä lähettää sähköpostitse myyjälle maksuohjeet ennen tapahtumaa.

Mikäli myyjä peruuttaa osallistumisensa 1.11.2020 jälkeen, on järjestäjällä oikeus periä 20 % myyntipaikan vuokrasta. Mikäli peruutus tapahtuu 30.11.2019 jälkeen, on järjestäjällä oikeus periä koko paikanvuokra. Jos myyjä ei ole maksanut vuokriaan edellä mainittuihin päivämääriin tai laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä, on järjestäjällä oikeus ilman eri ilmoitusta osoittaa varattu tila muiden käyttöön.

7. Myyntipaikkojen pystytys, rakentaminen, näytteille asettaminen ja myyntipaikkojen purkaminen: Myyntipaikkojen pystytys, rakentaminen, näytteille asettaminen, tavaroiden kuljetus sekä purkaminen voidaan suorittaa järjestäjän toimittamien ohjeiden mukaisesti jo edellisenä iltana. Ohjeet toimitetaan myyjille sähköpostitse ennen tapahtumaa. Ajoneuvoja ei saa ajaa myyntipaikoille, vaan ne tulee jättää alueen ulkopuolelle.

Myyntipaikkojen on oltava valmiina ennen tapahtumapäivän alkua kello 11.00. Myyjä vastaa oman osastonsa somistamisesta, siivouksesta ja purkamisesta. Myyjällä ei ole oikeutta mainostaa tuotteitaan oman osastonsa rajojen ulkopuolella, ellei siitä ole järjestäjän kanssa erikseen sovittu. Järjestäjällä on oikeus puuttua osaston rakentamiseen ja somistamiseen.

Seuraavat toimenpiteet edellyttävät aina järjestäjän hyväksymisen etukäteen: 250 cm korkeuden ylittävät seinä- ja somistusratkaisut. – 250 cm:n korkeuden ylittävä rakenne, somistus tai näyttelyesine on pidettävä vähintään 1 m:n etäisyydellä naapuriosaston rajasta. Myyntipaikkojen purkaminen saadaan aloittaa kello 19.00 ja myyntipaikan tulee olla siivottu ja tyhjä klo 20.30 mennessä. Muussa tapauksessa järjestäjä poistaa ne myyjän kustannuksella.

8. Vahingot: Myyjä on vastuussa kaikista osastonsa rakenteiden, laitteiden, myyntiesineiden tai toimintansa ja alihankkijoidensa aiheuttamista henkilö- ja esinevahingoista, joita yleisölle, toisille myyjille, järjestäjälle, näyttelyrakennukselle – ja alueelle saattaa aiheutua.

9. Sähkö- ja muu varustelu: Myyntipaikkaan kuuluu sähkö ja mökin peruslämmitys (2 kpl á 1500 W lämpösäteilijät katossa)

10. Palo- ja muu turvallisuus: Paloturvallisuuden suhteen on noudatettava yleisiä voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä yleisiä paloturvallisuusohjeita. Paloturvallisuutta mahdollisesti vaarantavien laitteiden esittelyyn on saatava paloviranomaisten ja järjestäjänennakkolupa. Elintarvikkeita myyvien kauppiaiden tulee hankkia tarvittavat myyntiluvat ja todistukset.

11. Puhtaanapito: Järjestäjä huolehtii katualueen ja yleisten kulkuväylien siivouksesta. Myyjät vastaavat itse myyntipaikkojensa siisteydestä sekä rakennus- ym. jätteiden kuljetuksesta järjestäjän tarkoitukseen osoittamiin jätesäiliöihin. Jätteitä ei saa laittaa alueella oleviin yleisölle tarkoitettuihin jäteastioihin.

12. Vartiointi: Järjestäjä vastaa vartioinnista ja yleisestä järjestyksestä markkina-alueella koko tapahtuman ajan, mutta ei sen sijaan tavaroiden, rakenteiden tms. mahdollisesta vioittumisesta tai katoamisesta. Omaisuudenvartiointi alkaa keskiviikkona 2.12.2020 klo 18.00 ja päättyy tiistaina 22.12.2020 klo 24.00.

13. Vakuutukset: Myyjän on itse huolehdittava asianmukaisten vakuutusten hankkimisesta. Järjestäjän ottama vastuuvakuutus korvaa sen oman henkilökunnan toimenpiteistä tai laitteista kolmannelle henkilölle mahdollisesti aiheutuneet vahingot.

14. Havaintoesitykset: Myyjä vastaa järjestäjän tiloissa esittämiensä elokuvien, videoohjelmien, muiden kuvaohjelmien ja tallenteiden asianmukaisesta ennakkotarkastuksesta sekä tekijänoikeuslain edellyttämistä maksuista esittämiensä musiikki- ja muiden teosten osalta. Esitykset eivät saa häiritä naapuriosastoja. Myyjän on huolehdittava siitä, että osastolla oleville televisioille on TV-lupa. Yrityksen toimipaikassa oleva televisiolupa riittää tilapäisessä käytössä markkinoiden ajan.

15. Yleiset määräykset: Ilmaislehtien levittäminen ja jakelu tapahtuma-alueella ja sen välittömässä läheisyydessä on kielletty. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden tapahtuman peruuttamiseen tai siirtämiseen toiseen ajankohtaan ellei sitä voittamattomien esteiden (force majeure) vuoksi voida toimeenpanna ilmoitettuna aikana. Suomenkielisiä osanottoehtoja pidetään perustana mahdollisia tulkintatapauksia käsiteltäessä. Näiden ehtojen tulkinnassa syntyvät erimielisyydet ratkaistaan Turun raastuvanoikeudessa Suomen lain mukaan. Hyväksymällä osanottoehdot näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan näitä osanottoehtoja sekä järjestäjän näiden täydennykseksi antamia ohjeita.

Kartta tapahtumaan Tampereen Joulutori 2020

Kuvia Tampereen Joulutorilta

Copyright Event Company 2020