Tapahtumat > Tampereen Joulutori 30.11.-22.12.2024

Osanottoehdot

TAMPEREEN JOULUTORI OSANOTTOEHDOT 2024

HUOM! Mikäli olet Tonttula kauppias, lue osanottoehdot tästä linkistä

 1. Markkinoiden järjestäjä, aika ja paikka

Järjestäjä: Tampereen Kaupunki sekä Event Company Rami Lehtinen Oy
Paikka: Keskustori, Tampere
Aika: 30.11.– 22.12.2024
Ilmoittautuminen: 30.9.2024 mennessä
Myyntiajat: klo 11.00 – 19.00 (Glögiravintola 11-20 ja Munkkikahvila 10.00 – 19.00), ellei toisin määrätä.

Myyntiajat ovat sitovia. Mikäli kuitenkin myyjä sulkee myyntipaikkansa myyntiaikana, seuraa tästä seuraavanlaiset sanktiot:

– myyntipaikan sulkeminen aukioloaikana:
Mökki A= 2.563 €
Mökki B= 1.840 €
Mökki C= 1.426 €
Mökki D= 1.840 €
Mökki N= 2.024 €

– myyntitoiminnan kokonaan lopettaminen markkina-aikana:
Mökki A= 2.563 €
Mökki B= 3.680 €
Mökki C= 2.852 €
Mökki D= 3.680 €
Mökki N= 4.048 €
Myyntiajoista poikkeaminen ilman sanktioita on mahdollista vain ylivoimaisen esteen edessä (esim. sairaustapaus on todistettava lääkärintodistuksella).

Sisäänpääsy: ei pääsymaksua

 1. Paikanvuokra
  Paikkamaksut ovat
  Mökki A= 2.563 €/ n. 10 m² mökki. HUOM! Vuokraan ei sisälly vesi- eikä viemäriliittymän kuluja.
  Mökki B= 1.840 €/ n. 7 m² mökki
  Mökki C= 1.426 €/ n. 5 m² mökki
  Mökki D= 1.840 €/ n. 6 m² mökki
  Mökki N= 2.024 €/ n. 7 m² mökki
  Hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero (24%).
 2. Myyjät ja tuotteet
  Myyjinä voivat olla käsityöläistuotteiden valmistajat tai heidän valtuuttamansa edustajat sekä alan järjestöt, julkaisut ja palvelut.
  Ainoastaan ne tuotteet, jotka järjestäjä on hyväksynyt, saadaan asettaa myyntiin. Järjestäjällä on oikeus poistaa muut myyntiesineet sekä sellaiset, jotka voivat olla vaaraksi tai häiriöksi toisille myyjille tai yleisölle.
  Myyntipaikka on mahdollista jakaa toisen käsityöläisen kanssa. Molempien kauppiaiden on kuitenkin ilmoittauduttava markkinoille erikseen. Jaetussa myyntipaikassa voi olla vain juryn hyväksymät tuotteet.
  Myyntipaikalla saadaan mainita muu kuin myyjän, hänen päämiehensä ja edustajansa nimi vain järjestäjän suostumuksella, jolloin tällaisesta maininnasta peritään alin osallistumismaksu, 2.563€/ 1.840 €/ 1.426 €/ 1.840 € tai 2.024 €. Myyjä saa jakaa osastollaan vain omien tuotteittensa esitteitä, ellei muusta ole järjestäjän kanssa erikseen sovittu. Järjestäjällä on oikeus hylätä ilmoittautuminen/ paikan lunastus syytä ilmoittamatta.
  Näytteille asetettuja tuotteita ei saa näyttelyn aikana viedä pois osastolta.
 3. Myyntitilan varaus –ja peruutusehdot
  Sitova myyntitilan varaus tehdään lunastamalla paikka suoraan järjestäjän (Event Company Rami Lehtinen Oy) verkkokaupasta 30.9.2024 mennessä. Lunastus edellyttää järjestäjän raadin hyväksymistä ja verkkokaupan oikeuksien saamista. Järjestäjän kirjallisesti tai sähköpostilla hyväksymä varaus on molempia osapuolia sitova, myyntipaikkaa ja paikanvuokraa koskeva sopimus.
  Myyjä ei ole ilman järjestäjän kirjallista lupaa oikeutettu vuokraamaan tai luovuttamaan edelleen osastoaan tai sen osaa.
  Myyjällä on oikeus kirjallisesti peruuttaa osallistumisensa 14 päivän kuluessa siitä kun myyntipaikka on lunastettu verkkokaupasta, tai järjestäjän hyväksyminen on postitettu/ lähetetty sähköpostilla myyjälle, kuitenkin viimeistään 14.10.2024 mennessä.

Mikäli epidemiasta johtuen myyjä asetetaan karanteeniin, joka estää osallistumisen tapahtumaan ja kestää tapahtuman alusta tapahtuman loppuun saakka, eikä myyjä kykene järjestämään korvaavaa työvoimaa tapahtumaan, palautetaan paikkamaksusta 75%. Palautus suoritetaan karanteenista esitettävää todistusta vastaan. Paikkamaksu voidaan halutessa myös siirtää seuraavan vuoden tapahtumaan.

 

 1. Myyntipaikkojen sijoitus
  Järjestäjä määrää myyntipaikkojen lopullisen sijainnin ottaen huomioon toimialaryhmityksen, alueen tarkoituksenmukaisen käytön sekä mahdollisuuksiensa mukaan myyjien toivomukset.
  Järjestäjä asettaa verkkosivuilleen esille pohjakartan, johon on merkitty myyntipaikan/ paikkojen sijainti ja numero. Tämä piirros katsotaan tarvittaessa kohdassa 4. mainituksi vahvistukseksi.
 2. Maksuehdot
  Markkinoiden järjestäjä laskuttaa myyjältä myyntipaikan vuokran yhdessä erässä siten, että myyntipaikan kokonaisvuokra on maksettava laskun eräpäivään mennessä ja kaikissa tapauksissa ennen tapahtumaa. Myös jaetut mökit laskutetaan yhdellä laskulla.
  Mikäli myyjä peruuttaa osallistumisensa tapahtumaan 14.10.2024 jälkeen, on järjestäjällä oikeus periä 20 % myyntipaikan vuokrasta.
  Mikäli peruutus tapahtuu 31.10.2024 jälkeen, on järjestäjällä oikeus periä koko paikanvuokra. Jos myyjä ei ole maksanut vuokriaan edellä mainittuihin päivämääriin mennessä, on järjestäjällä oikeus ilman eri ilmoitusta osoittaa varattu tila muiden käyttöön.
 3. Myyntipaikkojen rakentaminen, näytteille asettaminen ja myyntipaikkojen purkaminen
  Myyntipaikkojen rakentaminen voidaan aloittaa maanantaina 18.11.2024 alkaen. Mahdollinen aikaisempi aloitusajankohta ilmoitetaan sähköpostitse tai tekstiviestillä.
  Myyntipaikkojen on oltava valmiina lauantaina 30.11.2024 kello 10.00.
  Myyjä vastaa oman osastonsa somistamisesta, puhtaanapidosta, loppusiivouksesta ja purkamisesta.
  Myyjällä ei ole oikeutta mainostaa tuotteitaan oman osastonsa rajojen ulkopuolella, ellei siitä ole järjestäjän kanssa erikseen sovittu. Järjestäjällä on oikeus puuttua osaston rakentamiseen ja somistamiseen, mikäli järjestäjä ei ole etukäteen hyväksynyt niiden suunnitelmia.
  Seuraavat toimenpiteet edellyttävät aina järjestäjän hyväksymisen etukäteen:
  – 250 cm korkeuden ylittävät seinä- ja somistusratkaisut.
  – 250 cm:n korkeuden ylittävä rakenne, somistus tai näyttelyesine on pidettävä vähintään 1 m:n etäisyydellä naapuriosaston rajasta.
  Myyntipaikkojen purkaminen saadaan aloittaa sunnuntaina 22.12.2024 kello 19.00, ellei toisin ilmoiteta. Myyjien tavarat on oltava poissa sunnuntaihin 22.12.2024 kello 24.00 mennessä. Muussa tapauksessa järjestäjä poistaa ne myyjän kustannuksella.
 4. Vahingot
  Myyjä on vastuussa kaikista osastonsa rakenteiden, laitteiden, myyntiesineiden tai toimintansa ja alihankkijoidensa aiheuttamista henkilö- ja esinevahingoista, joita yleisölle, toisille myyjille, järjestäjälle, näyttelyrakennukselle – ja alueelle saattaa aiheutua.
 5. Sähkö- ja muu varustelu
  Myyntipaikkaan kuuluu sähkö (16A). Kaikki mökin sisällä ja ulkona olevat jatkojohdot ovat oltava vähintään suojausluokkaa IP44. Sisäkäyttöön tarkoitettuja jatkojohtaja (valkoiset jatkojohdot) ei saa missään nimessä käyttää. Mahdolliset voimavirtatarpeet sovitaan erikseen. D- mökkeihin ei kuulu lämmitystä eikä valaistusta. D- mökeissä on sähköliittymä, josta voi ottaa sähköä käyttöön valaistusta ja lämmitystä varten. Sähkönkulutuksen mahdollisia rajoituksia on ehdottomasti noudatettava.
 6. Palo- ja muu turvallisuus
  Paloturvallisuuden suhteen on noudatettava yleisiä voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä yleisiä paloturvallisuusohjeita. Paloturvallisuutta mahdollisesti vaarantavien laitteiden esittelyyn on saatava paloviranomaisten ja järjestäjän ennakkolupa. Elintarvikkeita myyvien kauppiaiden tulee hankkia tarvittavat myyntiluvat ja todistukset. Elintarvikemökit tulee varustaa alkusammutuskalustolla (vähintään 6 kg alkusammutin ja sammutuspeite). Kaasua käyttävissä mökeissä saa olla kaasua kerrallaan enintään 25 kg.
 7. Puhtaanapito
  Järjestäjä huolehtii katualueen ja yleisten kulkuväylien siivouksesta. Myyjät vastaavat itse myyntipaikkojensa ja niiden ympäristön siisteydestä sekä rakennus- ja purkujätteiden kuljetuksesta järjestäjän tarkoitukseen osoittamiin jätesäiliöihin.
 8. Vartiointi
  Järjestäjä vastaa vartioinnista ja yleisestä järjestyksestä markkina-alueella koko tapahtuman ajan, mutta ei sen sijaan tavaroiden, rakenteiden tms. mahdollisesta vioittumisesta tai katoamisesta. Omaisuudenvartiointi alkaa perjantaina 29.11.2024 klo 18.00 ja päättyy sunnuntaina 22.12.2024 klo 24.00.
 9. Vakuutukset
  Myyjän on itse huolehdittava asianmukaisten vakuutusten hankkimisesta. Järjestäjän ottama vastuuvakuutus korvaa sen oman henkilökunnan toimenpiteistä tai laitteista kolmannelle henkilölle mahdollisesti aiheutuneet vahingot.
 10. Havaintoesitykset
  Myyjä vastaa järjestäjän tiloissa esittämiensä elokuvien, video-ohjelmien, muiden kuvaohjelmien ja tallenteiden asianmukaisesta ennakkotarkastuksesta sekä tekijänoikeuslain edellyttämistä maksuista esittämiensä musiikki- ja muiden teosten osalta. Esitykset eivät saa häiritä naapuriosastoja. Myyjän on huolehdittava siitä, että osastolla oleville televisioille on TV-lupa. Yrityksen toimipaikassa oleva televisiolupa riittää tilapäisessä käytössä markkinoiden ajan.
 11. Yleiset määräykset
  Ilmaislehtien levittäminen ja jakelu tapahtuma-alueella ja sen välittömässä läheisyydessä on kielletty.
  Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden tapahtuman peruuttamiseen tai siirtämiseen toiseen ajankohtaan ellei sitä voittamattomien esteiden (force majeure) vuoksi voida toimeenpanna ilmoitettuna aikana.
  Suomenkielisiä osanottoehtoja pidetään perustana mahdollisia tulkintatapauksia käsiteltäessä.
  Näiden ehtojen tulkinnassa syntyvät erimielisyydet ratkaistaan Turun käräjäoikeudessa Suomen lain mukaan.
  Lunastamalla myyntipaikan järjestäjän verkkokaupasta näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan osanottoehtoja sekä järjestäjän näiden täydennykseksi antamia ohjeita.

 

 

Kysymyksiä?

Ota yhteyttä Rami Lehtiseen
p. 0500 523 232
E-mail: rami.lehtinen@eventcompany.fi

Kuvia Tampereen Joulutorilta

Copyright Event Company 2024