Tässä Turun kaupungin tiedote:

Arvoisa yhteistyökumppani,

Turun kaupunki tiedottaa tänään Covid-19 epidemian vaikutuksista suurten purjelaivojen Tall Ships Races -kilpailuun Itämerellä. Valitettavasti meidän on todettava, että kilpailun pääjärjestäjä, Sail Training International ilmoitti eilen reittimuutoksesta, joka johtuu Suomen matkustus- ja kokoontumisrajoituksista.

Tämä tarkoittaa sitä, että alusten miehistöt eivät pääsisi rantautumaan Turussa, eikä miehistöjen vaihtoa voisi täällä järjestää. Lisäksi kaikki kansitilaisuudet ja miehistöparaati, palkintojenjako ja muut sivutilaisuudet peruuntuisivat.

Rannan yleisötapahtumaa koskee myös kokoontumisrajoitus, joka on tällä hetkellä Varsinais-Suomessa vain 10 henkilöä. Tästä asiasta, eli käytännössä tapahtuman peruuttamisesta, kannan ottaa Turun kaupunginhallitus maanantaina 31.5.

Maailmanlaajuisen Covid-19 pandemian oletettiin olevan laantunut kesään 2021 mennessä. Viruksen leviäminen ja muuntuminen on kuitenkin jatkunut ja osassa maailmaa myös laajentunut vuoden kuluessa ja valtiot ovat pitäneet yllä matkustus- ja kokoontumisrajoituksia.

Suomessa rajoitusten ohjeistuksen antaa Suomen hallitus ja alueelliset hallintovirastot antavat rajoituksia koskevat määräykset. Suomi on koko pandemian ajan saanut pidettyä tartuntamäärät suhteellisen alhaisina, mutta maatamme ympäröi poikkeuksellisen vakavia tartuntamääriä ilmoittaneita valtioita. Osittain tästä syystä Suomen rajoitukset ovat pysyneet tiukkoina, eikä rajoituksia ole juurikaan purettu. Varsinais-Suomen alue, johon Turku kuuluu, sekä Helsingin alue, on myös ollut hieman korkeammalla tartuntojen määrissä muuhun Suomeen verrattuna. Turun ja Helsingin laiva- ja lentoliikenteen kautta saapuu Suomeen merkittävä osa Suomeen matkustavista.

Näistä rajoituksista ja suojatoimista johtuen, Turussa ei ole mahdollista päästää alusten miehistöjä maihin tai vaihtaa miehistöjä aluksiin. Myöskään kansitilaisuuksia aluksilla ei voi järjestää. Ilmoittautuneista aluksista osa on jo peruuttanut tulonsa omaehtoisesti.

Turun kaupunki on antanut Sail Training Internationalille kannanoton tapahtuman järjestämisestä sekä matkustusrajoitusten vaikutuksista tämänhetkisen tiedon pohjalta ja lisäksi vastaava tartuntatautilääkäri Jutta Peltoniemi on omana lausuntonaan todennut, että ei voi nykytilanteessa puoltaa tapahtuman järjestämistä Turussa.

Tapahtuman valmisteluja on tehty jo vuoden ajan, varainhankintaan ja hankintoihin liittyviä sopimuksia on tehty useita, miehistön ja yleisön ohjelmaan on varauduttu kaikin puolin. Kuitenkin tapahtuman markkinointia ei ole voitu käynnistää täydellä teholla eikä näin ollen ole mahdollista enää vastata kumppaneille sopimuksissa määritellyistä vastineista näkyvyyden osalta.

Kaikissa sopimuksissa on huomioitu covid-19 tilanteen aiheuttama tapahtuman mahdollinen peruuntuminen. Toivomme että tästä tilanteesta ei ole koitunut merkittäviä kuluja Teille.

Sail Training International Ltd:n ilmoituksen pohjalta ja huomioiden tartuntatautilääkäri Jutta Peltoniemen lausunto, on perusteltua todeta, että yleisötilaisuuden järjestäminen 5.- 8.7.2021 ei ole mahdollista ja tapahtuma siis peruuntuu.

Jatkamme neuvotteluja tapahtuman tekemisestä covid-tilanteen vapauduttua ja olemme valmiit avaamaan neuvottelut uudelleen samalta sopimuspohjalta. Todennäköinen uusi ajankohta tulisi olemaan vuosi 2024, jolloin Tall Ships Races on peruuntumisten ja siirtojen jälkeen palannut normaaliin aikatauluun ja totuttuun suureen kokoonsa alusten määrän osalta.

Voitte olla yhteydessä myös Markkinointiyhtiö i2:een, joka on neuvotellut kumppanuuksista Turun kaupungin puolesta.

Annamme mielellämme lisätietoja, mikäli teillä on kysymyksiä esim. sopimuksemme suhteen.

Ystävällisin terveisin, katse kohti seuraava täysimittaista purjelaivatapahtumaa,

Kimmo Hyyppä
Projektipäällikkö
The Tall Ships Races 2021 Turku

Turun kaupunki / Konsernihallinto
Yliopistonkatu 27a
20100 Turku

Copyright Event Company 2024