Tapahtumat > Turun käsityöläismarkkinat 1.-4.7.2021

Osanottoehdot

KÄSITYÖLÄISMARKKINAT 2021 OSANOTTOEHDOT
1. Markkinoiden järjestäjä, aika ja paikka
Järjestäjä: Event Company Rami Lehtinen Oy
Paikka: Aurajokivarsi, Läntinen ja itäinen rantakatu, Turku
Aika: 1.-4.7.2021
Ilmoittautuminen: 15.3.2021 mennessä
Myyntiajat:
torstaina 1.7. klo 12.00 – 20.00 yleisölle (ohjeellinen)
perjantaina 2.7. klo 12.00 – 20.00 yleisölle
lauantaina 3.7. klo 10.00 – 18.00 yleisölle
sunnuntaina 4.7. klo 10.00 – 18.00 yleisölle
Sisäänpääsy: ei pääsymaksua

2. Paikanvuokra
3 x 3 m myyntipaikat = 375 €.
Neliövuokra 3x3m (9 neliötä) ylittävistä tiloista 16 €/ lisäneliö.
Lisäneliöt myydään juoksumetreittäin, pienin lisätilaus 3 m². Maksimitilaus lisäneliöille 6 m². Maksimineliömäärän (15 m²) ylittävät myyntipaikat sopimushinnoin.
2 x 2 m myyntipaikat = 210 €.
Neliövuokra 2x2m (4 neliötä) ylittävistä tiloista 25 €/ lisäneliö.
Lisäneliöt myydään juoksumetreittäin, pienin/ suurin lisätilaus 2 m². Maksimineliömäärän (6 m²) ylittävät myyntipaikat sopimushinnoin.
Suomen Käsityöyrittäjät ry:n jäsenalueen hinnat poikkeavat edellä mainituista.
Päivämyynti paikat = 95 €/ päivä torstaina ja perjantaina, 110 €/ päivä lauantaina ja sunnuntaina. Myyntipaikka sisältää katoksen (pöytätaso
3 x 0,75 m + sininen markiisikatto).

Myyntipaikan sulkeminen aukioloaikana ei ole mahdollista muuten kuin force major tapauksissa. Mikäli myyntipaikka kuitenkin suljetaan tapahtuman aukioloaikana, seuraa tästä myyntipaikan menetys seuraavan vuoden tapahtumaan sekä 50% korvaus myyntipaikan hinnasta.
Hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero (24%).

3. Myyjät ja tuotteet
Myyjinä voivat olla käsityöläistuotteiden valmistajat, niiden viralliset Suomessa toimivat maahantuojat tai heidän valtuuttamansa edustajat sekä alan järjestöt, julkaisut ja palvelut.
Ainoastaan ne tuotteet, jotka järjestäjä on hyväksynyt, saadaan asettaa myyntiin. Järjestäjällä on oikeus poistaa muut myyntiesineet sekä sellaiset, jotka voivat olla vaaraksi tai häiriöksi toisille myyjille tai yleisölle.
Myyntipaikalla saadaan mainita muu kuin myyjän, hänen päämiehensä ja edustajansa nimi vain järjestäjän suostumuksella, jolloin tällaisesta maininnasta peritään alin osallistumismaksu, 375 €, 210 € tai 95/110 €. Myyjä saa jakaa osastollaan vain omien tuotteittensa esitteitä, ellei muusta ole järjestäjän kanssa erikseen sovittu. Järjestäjällä on oikeus hylätä ilmoittautuminen syytä ilmoittamatta.
Näytteille asetettuja tuotteita ei saa näyttelyn aikana viedä pois osastolta.

4. Myyntitilan varaus –ja peruutusehdot
Sitova myyntitilan varaus tehdään lunastamalla paikka suoraan järjestäjän verkkokaupasta 15.3.2021 mennessä osoitteessa www.eventcompany.fi. Myös muulla tavalla sovittu myyntipaikka (järjestäjän kirjallisesti tai suullisesti hyväksymä varaus) on molempia osapuolia sitova, myyntipaikkaa ja paikanvuokraa koskeva sopimus. Suullisesti tehty varaus ei vapauta myyjää kirjallisen sopimuksen velvoitteista.
Myyjä ei ole ilman järjestäjän kirjallista lupaa oikeutettu vuokraamaan tai luovuttamaan edelleen osastoaan tai sen osaa.
Myyjällä on oikeus kirjallisesti peruuttaa osallistumisensa 14 päivän kuluessa siitä kun järjestäjän hyväksyminen on joko postitettu tai ilmoitettu suullisesti myyjälle, kuitenkin viimeistään 30.3.2021 mennessä.
Mikäli epidemiasta johtuen myyjä asetetaan karanteeniin, joka estää osallistumisen tapahtumaan ja kestää tapahtuman alusta tapahtuman loppuun saakka, eikä myyjä kykene järjestämään korvaavaa työvoimaa tapahtumaan, palautetaan paikkamaksusta 75%. Palautus suoritetaan karanteenista esitettävää todistusta vastaan. Paikkamaksu voidaan halutessa myös siirtää seuraavan vuoden tapahtumaan.

5. Myyntipaikkojen sijoitus
Järjestäjä määrää myyntipaikkojen lopullisen sijainnin ottaen huomioon toimialaryhmityksen, alueen tarkoituksenmukaisen käytön sekä mahdollisuuksiensa mukaan myyjien toivomukset. Järjestäjällä on oikeus myyjää kuulematta lisätä tai vähentää varattua pinta-alaa enintään 10%.
Järjestäjä lähettää pyynnöstä myyjälle pohjakartan, johon on merkitty myyntipaikan/ paikkojen sijainti, numero ja mitat.

6. Maksuehdot
Myyntipaikka lunastetaan suoraan järjestäjän verkkokaupasta (eventcompany.fi). Markkinoiden järjestäjä voi myös laskuttaa myyjältä myyntipaikan vuokran yhdessä erässä siten, että myyntipaikan kokonaisvuokra on maksettava laskun eräpäivään mennessä ja kaikissa tapauksissa ennen tapahtumaa.
Mikäli myyjä peruuttaa osallistumisensa tapahtumaan myöhemmin kuin 15.3.2021 mennessä, on järjestäjällä oikeus pidättää 20 % myyntipaikan vuokrasta.
Mikäli peruutus tapahtuu 15.5.2021 jälkeen, on järjestäjällä oikeus periä koko paikanvuokra. Jos myyjä ei ole maksanut vuokriaan edellä mainittuihin päivämääriin mennessä, on järjestäjällä oikeus ilman eri ilmoitusta osoittaa varattu tila muiden käyttöön.

7. Myyntipaikkojen pystytys, rakentaminen, näytteille asettaminen ja myyntipaikkojen purkaminen
Myyntipaikkojen pystyttäminen ja tavaroiden kuljetus voidaan suorittaa keskiviikkona 30.6.2021 kello 19.00 – 22.00 välisenä aikana ja torstaina 1.7.2021 klo 8.00- 11.00 välisenä aikana. Myyntipaikkojen on oltava valmiina torstaina 1.7.2021 kello 11.00. Myyntipaikassa tulee olla kyltti tai vastaava ilmoitus, josta selviää myyjän nimi ja kotipaikka.
Myyjä vastaa oman osastonsa somistamisesta, siivouksesta ja purkamisesta.
Myyjällä ei ole oikeutta mainostaa tuotteitaan oman osastonsa rajojen ulkopuolella, ellei siitä ole järjestäjän kanssa erikseen sovittu. Järjestäjällä on oikeus puuttua osaston rakentamiseen ja somistamiseen, mikäli järjestäjä ei ole etukäteen hyväksynyt niiden suunnitelmia.
Seuraavat toimenpiteet edellyttävät aina järjestäjän hyväksymisen etukäteen:
250 cm korkeuden ylittävät seinä- ja somistusratkaisut.
– 250 cm:n korkeuden ylittävä rakenne, somistus tai näyttelyesine on pidettävä vähintään 1 m:n etäisyydellä naapuriosaston rajasta. Mikäli osastoon rakennetaan lattia, jonka korkeus maasta ylittää 12 cm, osaston avoimet sivut on porrastettava tai rakennettava niihin kaide tai muu suoja.
Mikäli myyjä pystyttää seiniä ym. rakenteita, joiden ulkopuoliset pinnat näkyvät naapuriosastoihin tai käytäviin, hänen on huolehdittava myös niiden siistimisestä.
Myyntipaikkojen purkaminen saadaan aloittaa sunnuntaina 4.7.2021 kello 18.00. Myyjien tavarat ja rakennelmat on oltava poissa sunnuntaihin 1.7.2021 kello 22.00 mennessä. Muussa tapauksessa järjestäjä poistaa ne myyjän kustannuksella.

8. Vahingot
Myyjä on vastuussa kaikista osastonsa rakenteiden, laitteiden, myyntiesineiden tai toimintansa ja alihankkijoidensa aiheuttamista henkilö- ja esinevahingoista, joita yleisölle, toisille myyjille, järjestäjälle, näyttelyrakennukselle – ja alueelle saattaa aiheutua.

9. Sähkö- ja muu varustelu
Kaikki jatkojohdot tulee olla ulkokäyttöön soveltuvia, IP44 suojattuja. Sisäkäyttöön tarkoitetut (valkoiset) jatkojohdot ovat kiellettyjä.
Myyntipaikkaan voi varata latauspisteen hintaan 25 €+alv 24%. Latauspiste lunastetaan järjestäjältä paikan päällä.

10. Telttapainot
Myyntiteltta tulee olla tukevasti tuettuna maahan riittävällä määrällä telttapainoja jokaisessa teltan kulmassa Varsinais-Suomen Pelastuslaitoksen ohjeiden mukaisesti. Tarkat painomäärät http://www.pelastuslaitokset.fi/js/upload/Opas-yleistapahtuman-pelastussuunnitelman-laadintaan-2017.pdf

11. Paloturvallisuus
Paloturvallisuuden suhteen on noudatettava yleisiä voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä yleisiä paloturvallisuusohjeita. Paloturvallisuutta mahdollisesti vaarantavien laitteiden esittelyyn on saatava paloviranomaisten ja järjestäjän ennakkolupa.

12. Puhtaanapito
Järjestäjä huolehtii katualueen ja yleisten kulkuväylien siivouksesta. Myyjät vastaavat itse myyntipaikkojensa siisteydestä sekä rakennus- ym. jätteiden kuljetuksesta järjestäjän tarkoitukseen osoittamiin jätesäiliöihin.

13. Vartiointi
Järjestäjä vastaa vartioinnista ja yleisestä järjestyksestä markkina-alueella koko tapahtuman ajan, mutta ei sen sijaan tavaroiden, rakenteiden tms. mahdollisesta vioittumisesta tai katoamisesta. Vartiointi alkaa torstaina 1.7.2021 klo 8.00 ja päättyy sunnuntaina 4.7.2021 klo 19.00

14. Vakuutukset
Myyjän on itse huolehdittava asianmukaisten vakuutusten hankkimisesta. Järjestäjän ottama vastuuvakuutus korvaa sen oman henkilökunnan toimenpiteistä tai laitteista kolmannelle henkilölle mahdollisesti aiheutuneet vahingot.

15. Havaintoesitykset
Myyjä vastaa järjestäjän tiloissa esittämiensä elokuvien, video-ohjelmien, muiden kuvaohjelmien ja tallenteiden asianmukaisesta ennakkotarkastuksesta sekä tekijänoikeuslain edellyttämistä maksuista esittämiensä musiikki- ja muiden teosten osalta. Esitykset eivät saa häiritä naapuriosastoja. Myyjän on huolehdittava siitä, että osastolla oleville televisioille on TV-lupa. Yrityksen toimipaikassa oleva televisiolupa riittää tilapäisessä käytössä markkinoiden ajan.

16. Yleiset määräykset
Ilmaislehtien levittäminen ja jakelu tapahtuma-alueella ja sen välittömässä läheisyydessä on kielletty.
Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden tapahtuman peruuttamiseen tai siirtämiseen toiseen ajankohtaan ellei sitä voittamattomien esteiden (force majeure) vuoksi voida toimeenpanna ilmoitettuna aikana.
Suomenkielisiä osanottoehtoja pidetään perustana mahdollisia tulkintatapauksia käsiteltäessä.
Näiden ehtojen tulkinnassa syntyvät erimielisyydet ratkaistaan Turun raastuvanoikeudessa Suomen lain mukaan.
Lunastamalla käsityöläismarkkinoiden myyntipaikan näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan osanottoehtoja sekä järjestäjän näiden täydennykseksi antamia ohjeita.

 

Lisätietoja

Kysymyksiä?

Ota yhteyttä Rami Lehtiseen
p. 0500 525 232
E-mail: rami.lehtinen@eventcompany.fi

Kuvia käsityöläismarkkinoilta

Copyright Event Company 2021