Tapahtumat > Turun käsityöläismarkkinat 1.-4.7.2021

Osanottoehdot

KÄSITYÖLÄISMARKKINAT 2020 OSANOTTOEHDOT

 1. Markkinoiden järjestäjä, aika ja paikka

Järjestäjä: Event Company Rami Lehtinen Oy
Paikka: Aurajokivarsi, Läntinen Rantakatu, Turku
Aika: 13.-16.8.2020
Ilmoittautuminen: 10.8 mennessä
Myyntiajat:

torstaina 13.8.         klo 12.00 – 22.00 yleisölle (Taiteiden Yö)

perjantaina 14.8.     klo 12.00 – 20.00 yleisölle
lauantaina 15.8.       klo 10.00 – 18.00 yleisölle
sunnuntaina 16.8.   klo 10.00 – 18.00 yleisölle

Sisäänpääsy: ei pääsymaksua

 

 1. Paikanvuokra


3 x 3 m myyntipaikat = 375 €.

Neliövuokra 3x3m (9 neliötä) ylittävistä tiloista 16 €/ lisäneliö.
Lisäneliöt myydään juoksumetreittäin, pienin lisätilaus 3 m². Maksimitilaus lisäneliöille 6 m². Maksimineliömäärän (15 m²) ylittävät myyntipaikat sopimushinnoin.

2 x 2 m myyntipaikat = 210 €.
Neliövuokra 2x2m (4 neliötä) ylittävistä tiloista 25 €/ lisäneliö.
Lisäneliöt myydään juoksumetreittäin, pienin/ suurin lisätilaus 2 m². Maksimineliömäärän (6 m²) ylittävät myyntipaikat sopimushinnoin.

Myyntipaikan sulkeminen aukioloaikana ei ole mahdollista muuten kuin force major tapauksissa. Mikäli myyntipaikka kuitenkin suljetaan tapahtuman aukioloaikana, seuraa tästä myyntipaikan menetys seuraavan vuoden tapahtumaan sekä 50% korvaus myyntipaikan hinnasta.

Hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero (24%).

 

 1. Myyjät ja tuotteet
  Myyjinä voivat olla käsityöläistuotteiden valmistajat, niiden viralliset Suomessa toimivat maahantuojat tai heidän valtuuttamansa edustajat sekä alan järjestöt, julkaisut ja palvelut.
  Ainoastaan ne tuotteet, jotka järjestäjä on hyväksynyt, saadaan asettaa myyntiin. Järjestäjällä on oikeus poistaa muut myyntiesineet sekä sellaiset, jotka voivat olla vaaraksi tai häiriöksi toisille myyjille tai yleisölle.
  Myyntipaikalla saadaan mainita muu kuin myyjän, hänen päämiehensä ja edustajansa nimi vain järjestäjän suostumuksella, jolloin tällaisesta maininnasta peritään alin osallistumismaksu, 375 € tai 210 €. Myyjä saa jakaa osastollaan vain omien tuotteittensa esitteitä, ellei muusta ole järjestäjän kanssa erikseen sovittu. Järjestäjällä on oikeus hylätä ilmoittautuminen syytä ilmoittamatta.
  Näytteille asetettuja tuotteita ei saa näyttelyn aikana viedä pois osastolta.
 2. Myyntitilan varaus –ja peruutusehdot
  Sitova myyntitilan varaus tehdään lunastamalla paikka suoraan järjestäjän verkkokaupasta 10.8.2020 mennessä osoitteessa www.eventcompany.fi. Myös muulla tavalla sovittu myyntipaikka (järjestäjän kirjallisesti tai suullisesti hyväksymä varaus) on molempia osapuolia sitova, myyntipaikkaa ja paikanvuokraa koskeva sopimus. Suullisesti tehty varaus ei vapauta myyjää kirjallisen sopimuksen velvoitteista.
  Myyjä ei ole ilman järjestäjän kirjallista lupaa oikeutettu vuokraamaan tai luovuttamaan edelleen osastoaan tai sen osaa.
  Myyjällä on oikeus kirjallisesti peruuttaa osallistumisensa 14 päivän kuluessa siitä kun järjestäjän hyväksyminen on joko postitettu tai ilmoitettu suullisesti myyjälle, kuitenkin viimeistään 11.8.2020 mennessä.
 3. Myyntipaikkojen sijoitus
  Järjestäjä määrää myyntipaikkojen lopullisen sijainnin ottaen huomioon toimialaryhmityksen, alueen tarkoituksenmukaisen käytön sekä mahdollisuuksiensa mukaan myyjien toivomukset. Järjestäjällä on oikeus myyjää kuulematta lisätä tai vähentää varattua pinta-alaa enintään 10%.
  Järjestäjä lähettää pyynnöstä myyjälle pohjakartan, johon on merkitty myyntipaikan/ paikkojen sijainti, numero ja mitat.
 4. Maksuehdot
  Myyntipaikka lunastetaan suoraan järjestäjän verkkokaupasta (eventcompany.fi). Markkinoiden järjestäjä voi myös laskuttaa myyjältä myyntipaikan vuokran yhdessä erässä siten, että myyntipaikan kokonaisvuokra on maksettava laskun eräpäivään mennessä ja kaikissa tapauksissa ennen tapahtumaa.
  Mikäli myyjä peruuttaa osallistumisensa tapahtumaan myöhemmin kuin 1.8.2020 mennessä, on järjestäjällä oikeus pidättää 20 % myyntipaikan vuokrasta.
  Mikäli peruutus tapahtuu 11.8.2020 jälkeen, on järjestäjällä oikeus periä koko paikanvuokra. Jos myyjä ei ole maksanut vuokriaan edellä mainittuihin päivämääriin mennessä, on järjestäjällä oikeus ilman eri ilmoitusta osoittaa varattu tila muiden käyttöön.
 5. Myyntipaikkojen pystytys, rakentaminen, näytteille asettaminen ja myyntipaikkojen purkaminen
  Myyntipaikkojen pystyttäminen ja tavaroiden kuljetus voidaan suorittaa keskiviikkona 12.8.2020 kello 18.00 – 22.00 välisenä aikana ja torstaina 13.8.2020 klo 7.00- 11.00 välisenä aikana. Myyntipaikkojen on oltava valmiina torstaina 13.8.2020 kello 11.00. Myyntipaikassa tulee olla kyltti tai vastaava ilmoitus, josta selviää myyjän nimi ja kotipaikka.
  Myyjä vastaa oman osastonsa somistamisesta, siivouksesta ja purkamisesta.

Myyjällä ei ole oikeutta mainostaa tuotteitaan oman osastonsa rajojen ulkopuolella, ellei siitä ole järjestäjän kanssa erikseen sovittu. Järjestäjällä on oikeus puuttua osaston rakentamiseen ja somistamiseen, mikäli järjestäjä ei ole etukäteen hyväksynyt niiden suunnitelmia.
Seuraavat toimenpiteet edellyttävät aina järjestäjän hyväksymisen etukäteen:
250 cm korkeuden ylittävät seinä- ja somistusratkaisut.
– 250 cm:n korkeuden ylittävä rakenne, somistus tai näyttelyesine on pidettävä vähintään 1 m:n etäisyydellä naapuriosaston rajasta. Mikäli osastoon rakennetaan lattia, jonka korkeus maasta ylittää 12 cm, osaston avoimet sivut on porrastettava tai rakennettava niihin kaide tai muu suoja.
Mikäli myyjä pystyttää seiniä ym. rakenteita, joiden ulkopuoliset pinnat näkyvät naapuriosastoihin tai käytäviin, hänen on huolehdittava myös niiden siistimisestä.
Myyntipaikkojen purkaminen saadaan aloittaa sunnuntaina 16.8.2020 kello 18.00. Myyjien tavarat ja rakennelmat on oltava poissa sunnuntaihin 16.8.2020 kello 22.00 mennessä. Muussa tapauksessa järjestäjä poistaa ne myyjän kustannuksella.

 1. Vahingot
  Myyjä on vastuussa kaikista osastonsa rakenteiden, laitteiden, myyntiesineiden tai toimintansa ja alihankkijoidensa aiheuttamista henkilö- ja esinevahingoista, joita yleisölle, toisille myyjille, järjestäjälle, näyttelyrakennukselle – ja alueelle saattaa aiheutua.
 2. Sähkö- ja muu varustelu
  Kaikki jatkojohdot tulee olla ulkokäyttöön soveltuvia, IP44 suojattuja. Sisäkäyttöön tarkoitetut (valkoiset) jatkojohdot ovat kiellettyjä.
  Myyntipaikkaan voi varata latauspisteen hintaan 25 €+alv 24%. Latauspiste lunastetaan järjestäjältä paikan päällä.
 3. Telttapainot
  Myyntiteltta tulee olla tukevasti tuettuna maahan riittävällä määrällä telttapainoja jokaisessa teltan kulmassa Varsinais-Suomen Pelastuslaitoksen ohjeiden mukaisesti. Tarkat painomäärät http://www.pelastuslaitokset.fi/js/upload/Opas-yleistapahtuman-pelastussuunnitelman-laadintaan-2017.pdf
 4. Paloturvallisuus
  Paloturvallisuuden suhteen on noudatettava yleisiä voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä yleisiä paloturvallisuusohjeita. Paloturvallisuutta mahdollisesti vaarantavien laitteiden esittelyyn on saatava paloviranomaisten ja järjestäjän ennakkolupa.
 5. Puhtaanapito
  Järjestäjä huolehtii katualueen ja yleisten kulkuväylien siivouksesta. Myyjät vastaavat itse myyntipaikkojensa siisteydestä sekä rakennus- ym. jätteiden kuljetuksesta järjestäjän tarkoitukseen osoittamiin jätesäiliöihin.
 6. Vartiointi
  Järjestäjä vastaa vartioinnista ja yleisestä järjestyksestä markkina-alueella koko tapahtuman ajan, mutta ei sen sijaan tavaroiden, rakenteiden tms. mahdollisesta vioittumisesta tai katoamisesta. Vartiointi alkaa torstaina 13.8.2020 klo 8.00 ja päättyy sunnuntaina 16.8.2020 klo 19.00
 7. Vakuutukset
  Myyjän on itse huolehdittava asianmukaisten vakuutusten hankkimisesta. Järjestäjän ottama vastuuvakuutus korvaa sen oman henkilökunnan toimenpiteistä tai laitteista kolmannelle henkilölle mahdollisesti aiheutuneet vahingot.
 8. Havaintoesitykset
  Myyjä vastaa järjestäjän tiloissa esittämiensä elokuvien, video-ohjelmien, muiden kuvaohjelmien ja tallenteiden asianmukaisesta ennakkotarkastuksesta sekä tekijänoikeuslain edellyttämistä maksuista esittämiensä musiikki- ja muiden teosten osalta. Esitykset eivät saa häiritä naapuriosastoja. Myyjän on huolehdittava siitä, että osastolla oleville televisioille on TV-lupa. Yrityksen toimipaikassa oleva televisiolupa riittää tilapäisessä käytössä markkinoiden ajan.
 9. Yleiset määräykset
  Ilmaislehtien levittäminen ja jakelu tapahtuma-alueella ja sen välittömässä läheisyydessä on kielletty.
  Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden tapahtuman peruuttamiseen tai siirtämiseen toiseen ajankohtaan ellei sitä voittamattomien esteiden (force majeure) vuoksi voida toimeenpanna ilmoitettuna aikana.
  Suomenkielisiä osanottoehtoja pidetään perustana mahdollisia tulkintatapauksia käsiteltäessä.
  Näiden ehtojen tulkinnassa syntyvät erimielisyydet ratkaistaan Turun raastuvanoikeudessa Suomen lain mukaan.
  Allekirjoittamalla käsityöläismarkkinoiden vahvistuslomakkeen näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan osanottoehtoja sekä järjestäjän näiden täydennykseksi antamia ohjeita.

 

Lisätietoja

Kysymyksiä?

Ota yhteyttä Rami Lehtiseen
p. 0500 525 232
E-mail: rami.lehtinen@eventcompany.fi

Kuvia käsityöläismarkkinoilta

Copyright Event Company 2021